No posts with label अोबासानको घर अानन्द काफ्ले. Show all posts
No posts with label अोबासानको घर अानन्द काफ्ले. Show all posts

तार्किक कि प्रायोगिक

आनन्द काफ्ले “प्रज्वलनशील पदार्थहरुको भित्र ‘फ्लोजिस्टोन् (phlogiston)’ नाम गरेको अग्नी तत्व हुन्छ, जसका कारण ती जल्ने गर्दछन् । जुन पदार...